Zásady používania súborov cookie - UPRATOVANIE

Prejsť na obsah
Zásady používania súborov cookie na adrese www.upratovanie-komplet.sk

Zásady používania súborov cookie na adrese www.upratovanie-komplet.sk
Cookies pozostávajú z častí kódu nainštalovaných v prehliadači, ktoré pomáhajú vlastníkovi pri poskytovaní služby podľa opísaných účelov. Niektoré z účelov, na ktoré sú cookies inštalované, môžu tiež vyžadovať súhlas Užívateľa.
Ak je inštalácia súborov cookie založená na súhlase, takýto súhlas sa môže kedykoľvek odvolať podľa pokynov uvedených v tomto dokumente.
Technické cookies a cookies slúžiace na agregované štatistické účely


Činnosť nevyhnutne potrebná na fungovanie služby
Táto aplikácia používa cookies na uloženie relácie užívateľa a na vykonanie ďalších aktivít, ktoré sú nevyhnutne potrebné na fungovanie tejto aplikácie, napríklad v súvislosti s distribúciou prenosu.
 • Činnosť týkajúca sa ukladania preferencií, optimalizácie a štatistík
  Táto aplikácia používa cookies na uloženie preferencií prehliadania a na optimalizáciu používateľského prehliadania. Medzi tieto cookies patria napríklad tie, ktoré sa používajú na nastavenie jazykových a menových preferencií alebo na správu štatistík prvej strany, ktoré priamo zamestnáva vlastník stránky.
  Iné typy cookies alebo tretích strán, ktoré cookies inštalujú
  Niektoré z nižšie uvedených služieb zhromažďujú štatistické údaje v anonymizovanej a agregovanej podobe a nemusia vyžadovať súhlas používateľa alebo ich môže spravovať priamo vlastník - v závislosti od ich popisu - bez pomoci tretích strán.
  Ak sú medzi nižšie uvedenými nástrojmi uvedené služby tretích strán, môžu byť tieto služby použité na sledovanie návykov prehliadania používateľov - okrem tu uvedených informácií a bez vedomia vlastníka. Podrobné informácie nájdete v politike ochrany osobných údajov uvedených služieb.
  reklama
  Tento typ služby umožňuje, aby sa užívateľské údaje využívali na reklamné komunikačné účely zobrazené vo forme bannerov a iných reklám na tejto aplikácii, prípadne na základe záujmov používateľa.
  To neznamená, že na tento účel sa používajú všetky osobné údaje. Informácie a podmienky použitia sú uvedené nižšie.
  Niektoré z nižšie uvedených služieb môžu používať cookies na identifikáciu používateľov, alebo môžu použiť techniku ​​presmerovania správania, tj zobrazovanie reklám prispôsobených záujmom a správaniu používateľa, vrátane tých, ktoré sa zistia mimo tejto aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov príslušných služieb.
  Okrem akýchkoľvek výnimiek ponúkaných ktoroukoľvek zo služieb uvedených nižšie, môže používateľ odmietnuť používanie súborov cookie tretích strán pre určité reklamné funkcie na stránke zrušenia iniciatívy Network Advertising Initiative .
  Používatelia môžu tiež zrušiť určité reklamné funkcie prostredníctvom príslušných nastavení zariadenia, napríklad nastavení inzercie zariadenia pre mobilné telefóny alebo nastavenia reklám všeobecne .
  Zásady ochrany osobných údajov Facebook
  Zásady ochrany osobných údajov Twitter
  Zásady ochrany osobných údajov Livechat
  Zásady ochrany osobných údajov PayPal
  Zásady ochrany osobných údajov AddThis

  Zásady ochrany osobných údajov Google
  Zásady ochrany osobných údajov TotalMoney
  Zásady ochrany osobných údajov Adobe
  Zásady ochrany osobných údajov Sendinblue
  Zásady ochrany osobných údajov Zapier

  Ako poskytnúť alebo odvolať súhlas s inštaláciou cookies
  Okrem toho, čo je uvedené v tomto dokumente, môže užívateľ spravovať predvoľby pre cookies priamo z vlastného prehliadača a zabrániť napríklad tretím stranám v inštalácii cookies.
  Prostredníctvom preferencií prehliadača je tiež možné odstrániť cookies nainštalované v minulosti, vrátane cookies, ktoré mohli uložiť pôvodný súhlas s inštaláciou cookies na tejto webovej stránke.
  Používatelia môžu napríklad nájsť informácie o tom, ako spravovať súbory cookie v najbežnejšie používaných prehliadačoch, na týchto adresách: Google Chrome , Mozilla Firefox , Apple Safari a Microsoft Internet Explorer .
  Pokiaľ ide o cookies inštalované tretími stranami, používatelia môžu spravovať svoje preferencie a odvolať svoj súhlas kliknutím na súvisiaci odkaz na zrušenie (ak je k dispozícii), použitím prostriedkov uvedených v politike ochrany osobných údajov tretej strany alebo kontaktovaním tretej strany. ,
  Napriek vyššie uvedenému, Majiteľ informuje, že Užívatelia môžu postupovať podľa pokynov uvedených v nadväzujúcich iniciatívach EDAA (EÚ), Iniciatívy sieťovej reklamy (USA) a Aliancie digitálnej reklamy (USA), DAAC(Kanada), DDAI (Japonsko). ) alebo iných podobných služieb. Takéto iniciatívy umožňujú používateľom vybrať si preferencie sledovania pre väčšinu reklamných nástrojov. Majiteľ preto odporúča, aby používatelia využívali tieto zdroje popri informáciách uvedených v tomto dokumente.
  Majiteľ a správca údajov
  PELI Plus, s.r.o., Eszterházyovcov 713/8, Galanta, Slovenská rep.
  Kontaktný e-mail vlastníka: info@upratovanie-komplet.sk
  Keďže inštaláciu cookies a iných sledovacích systémov tretích strán prostredníctvom služieb používaných v tejto aplikácii nemôže vlastník technicky kontrolovať, akékoľvek konkrétne odkazy na cookies a sledovacie systémy nainštalované tretími stranami sa považujú za indikatívne. V záujme získania úplných informácií sa od používateľa žiada, aby si prečítal zásady ochrany osobných údajov pre príslušné služby tretích strán uvedené v tomto dokumente.
  Vzhľadom na objektívnu zložitosť identifikácie technológií založených na súboroch cookie sa používateľom odporúča kontaktovať vlastníka, ak chcú získať ďalšie informácie o používaní súborov cookie touto aplikáciou.
  Definície a právne odkazy
  Osobné údaje (alebo údaje)
  Akákoľvek informácia, ktorá priamo, nepriamo alebo v spojení s inými informáciami - vrátane osobného identifikačného čísla - umožňuje identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.
  Údaje o použití
  Informácie zhromažďované automaticky prostredníctvom tejto aplikácie (alebo služieb tretích strán používaných v tejto aplikácii), ktoré môžu zahŕňať: IP adresy alebo doménové mená počítačov používaných používateľmi, ktorí používajú túto aplikáciu, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas žiadosti, metóda použitá na odoslanie žiadosti na server, veľkosť súboru prijatého ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odpovede servera (úspešný výsledok, chyba atď.), krajina pôvodu, vlastnosti prehliadača a operačného systému využívaného používateľom, rôzne časové podrobnosti na návštevu (napr. čas strávený na každej stránke v rámci aplikácie) a podrobnosti o ceste, ktorá sa v rámci aplikácie sleduje, so zvláštnym odkazom na poradie navštívené stránky,a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému zariadenia a / alebo IT prostredia používateľa.
  užívateľ
  Jednotlivec používajúci túto aplikáciu, ktorý sa zhoduje s dotknutou osobou, pokiaľ nie je uvedené inak.
  Subjekt údajov
  Fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.
  Spracovateľ údajov (alebo správca údajov)
  Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, ako je to opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
  Kontrolór údajov (alebo vlastník)
  Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spolu s ostatnými určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa fungovania a používania tejto aplikácie. Vlastník tejto aplikácie je, pokiaľ nie je uvedené inak, radič údajov.
  Táto aplikácia
  Prostriedky, ktorými sa osobné údaje používateľa zhromažďujú a spracúvajú.
  služba
  Služba poskytovaná touto aplikáciou, ako je opísaná v relatívnych podmienkach (ak sú k dispozícii) a na tomto webe / aplikácii.
  Európska únia (alebo EÚ)
  Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky odkazy v tomto dokumente na Európsku úniu zahŕňajú všetky súčasné členské štáty v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore.
  Cookies
  Malá časť údajov uložených v zariadení používateľa.
  E-mail
  Poskytuje prístup k primárnej e-mailovej adrese používateľa.

  Právne informácie
  Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo pripravené na základe ustanovení viacerých právnych predpisov vrátane čl. 13/14 nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  Táto politika ochrany osobných údajov sa týka výlučne tejto aplikácie, pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak.
  Posledná aktualizácia: 21.9.2019
  Spoločnosť PeliPlus je hostiteľom tohto obsahu a zhromažďuje iba osobné údaje nevyhnutne potrebné na jeho poskytnutie.
  Návrat na obsah